Menu

Riktlinjer för användning av bilder

Bilderna i denna bilddatabas tillhör Estrella och kan fritt användas i redaktionella syften.

Bilderna ska krediteras "foto: Estrella.

Om en fotograf anges med bilden ska fotografen krediteras med namn.

Bilderna får inte säljas eller på annat sätt vidarebefordras till tredje part utan Estrellas tillstånd.

Vid frågor om användning och rättigheter, kontakta jenny.pira@estrella.se